Scandalul etnic de la Cehu Silvaniei nu s-a incheiat

Trecerea grădiniţelor din Cehu Silvaniei in subordinea şcolilor din oraş rămane subiect de dispută intre primarul Andrei Varga şi consilierii locali ai USL şi PDL, care il acuză pe edil de segregare etnică. Primarul oraşului infirmă, in continuare, acuzele şi susţine că va pleda pentru aceleaşi propuneri privind reorganizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar viitor.

Consilierii locali din Cehu Silvaniei, intruniţi in şedinţă săptămana trecută, joi, au aprobat toate proiectele de hotărare de pe ordinea de zi supuse la vot, cu o excepţie: proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare a oraşului. “In cadrul şedinţei au fost votate toate proiectele pe ordinea de zi, inafară de proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare, respectiv desfiinţarea personalităţii juridice a grădiniţelor din oraş şi trecerea acestora in subordinea a două unităţi şcolare. Consilierii sunt nemulţumiţi de acest proiect şi susţin că nu am toate avizele necesare de la Inspectoratul Şcolar. Prin urmare, voi solicita, incă odată, un nou aviz din partea inspectorului şcolar, privind aprobarea reţelei şcolare propuse pentru următorul an şcolar”, ne-a declarat Andrei Varga.

Potrivit acestuia, noul planul de restructurare a reţelei unităţilor de invăţămant pentru anul şcolar 2012-2013 prevede că Grădiniţa “Piticot” işi va pierde personalitatea juridică, fiind arondată Şcolii Gimnaziale “Andrei Mureşanu”. Prin urmare, vor dispărea posturile de director, compartimentul de contabilitate şi personalul din secretariat al grădiniţei menţionate. Pe de altă parte, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 nu va mai fi in subordinea Grădiniţei “Piticot”, cum este in prezent, urmand a fi arondată Şcolii cu predare in limba maghiară “Gyulafi Laszlo”.

Astfel, Şcoala Gimnazială “Andrei Mureşanu” va avea 590 de copii, in timp ce şcoala cu predare in limba maghiară va funcţiona cu 440 de copii. “Planul de reorganizare a reţelei şcolare propus a fost interpretat prin faptul că vreau să impart copiii in funcţie de criterii etnice la unităţile cu personalitate juridică, nefiind deloc adevărat. Timp de 20 de ani nu au fost niciun fel de probleme etnice şi nici nu-mi doresc aşa ceva”, a menţionat Varga.

Consilierii locali din partea USL şi PDL şi-au exprimat nemulţumirea faţă de proiectul prezentat de primar, afirmand că nu l-au aprobat, aşa cum prevede legea, deşi aceasta rezultă din respectivul proiect. Pe de altă parte, aleşii locali susţin că repartizarea grădiniţelor la şcoli in forma propusă conduce la discriminări etnice. “In fapt, domnul primar doreşte o separare pe criterii etnice a invăţămantului preşcolar, primar şi gimnazial din Cehu Silvaniei, fără a respecta art.80 al.1 privind consultarea beneficiarilor formelor de invăţămant şi nici a supune dezbaterii in Consiliul Local viitoarea organizare a reţelei şcolare, de parcă această reţea este proprietate personală. Scopul este simplu: separarea invăţămantului pe criterii entice, acapararea bazei materiale şi a finanţărilor, acapararea funcţiilor de conducere şi decizie cf. art.96 şi 97 ale aceleeaşi legi 1/2011”, se arată intr-o scrisoare remisă de consilierii locali.

Aceştia işi motivează acuzele prin faptul că repartizarea grupelor de grădiniţă cu predare in limba maghiară la şcoala cu predare in limba romană şi a preşcolarilor de etnie romană la şcoala cu predare in limba maghiară atrage după sine imposibilitatea copiilor de a incepe şcoala in cadrul aceleiaşi unităţi cu personalitate juridică.

Chiar dacă proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare a oraşului Cehu Silvaniei nu va fi aprobat de către consilieri, forma prezentată va fi definitivă pentru noul an şcolar odată cu aprobarea proiectului planului de şcolarizare al unităţilor de invăţămant pentru anul 2012-2013 de către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. După cum ne-a declarat inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Ioan Abrudan, in cazul in care survin modificări pană la aprobare, se va interveni la minister pentru modificarea planului de şcolarizare.

Unităţile de invăţămant cu personalitate juridică presupun existenţa unui compartiment de conducere (directori şcolari şi consiliu de administraţie), compartiment de contabilitate (care ţine evidenţa documentelor) şi activităţi de secretariat. Unei unităţi şcolare cu personalitate juridică ii sunt arondate alte grădiniţe sau şcoli, avand putere de decizie asupra acestora.

In acest an şcolar, in oraşul Cehu Silvaniei funcţionează patru unităţi cu personalitate juridică, respectiv: Grupul Şcolar “Gheorghe Pop de Băseşti”, Şcoala Gimnazială “Andrei Mureşanu”, Şcoala Gimnazială cu predare in limba maghiară “Gzulafi Laszlo” şi Grădiniţa “Piticot” – fosta Grădiniţă cu Program Normal Nr.2.

Cehanii par să fie nemulţumiţi de desfiinţarea personalităţii juridice a grădiniţei din oraş şi arondarea acesteia la o şcoală. La fel ca in şedinţa anterioară, caţiva orăşeni s-au prezentat in şedinţă pentru a-şi expune primarului opţiunile legate de noua structură şcolară. Chiar dacă aceste propuneri au creat un mare haos la Cehu Silvaniei, această formă a unităţilor de invăţămant, respectiv retragerea personalităţii juridice in cazul grădiniţelor şi arondarea acestora la şcoli, nu afectează modul desfăşurării programului preşcolarilor sau cadrelor didactice. La nivelul municipiului Zalău, nicio grădiniţă nu mai are personalitate juridică, fiecare fiind arondată unităţilor şcolare.

Recomandari

Alte Articole