Reprezentanții Instituției Avocatul Poporului și ai Avocatului Copilului vor acorda audiențe în Zalău

Reprezentanții Instituției Avocatul Poporului și ai Avocatului Copilului – Biroul Teritorial Cluj vor acorda audiențe cetățenilor județului Sălaj, joi, 9 martie 2023, între orele 10.00 – 12.00.
Audiențele vor avea loc la sediul Instituției Prefectului – Județul Sălaj. În acest scop, persoanele interesate sunt invitate să se înscrie în audiență, personal la sediul instituției (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalău) sau prin intermediul adresei de e-mail (relatiicupublicul@prefecturasalaj.ro).
Menționăm faptul că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 35/1997 cu modificările şi completările ulterioare, Avocatul Poporului examinează cererile care au ca obiect sesizarea încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti prin acte sau fapte administrative, de către autorităţi ale administraţiei publice şi regii autonome. În conformitate cu dispozițiile art. 13 din același act normativ, Avocatul Copilului acţionează în scopul promovării şi protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susţine şi încurajează respectarea şi promovarea drepturilor copiilor.
De asemenea, potrivit art. 17, alin. 5, al legii menţionate, nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare cererile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului, precum şi ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătoreşti. De asemenea, Avocatul poporului nu are competenţa de a media conflicte între persoane fizice, sau între persoane fizice și persoane juridice de drept privat.

Recomandari

Alte Articole