Codrenii la lucru: Monografia Țării Codrului, rezultat al colaborării dintre județele Sălaj, Maramureș și Satu Mare

Sâmbătă, 7 septembrie 2013, la iniţiativa şi în organizarea Asociaţiei Culturale “Plaiuri Codreneşti” din Cehu Silvaniei (Preşedinte ec. Claudiu Domuţa), a avut loc cea de a doua şedinţă de lucru a echipei constituite în vederea elaborării Monografiei Ţării Codrului.

Întâlnirea s-a bucurat de prezenţa a 40 de participanţi, specialişti în diverse domenii de activitate, mai ales istorici, etnologi, folclorişti, din cele 3 judeţe  care includ în arealul lor părţi din Ţara Codrului : Sălaj, Satu Mare, Maramureş.

            Discuţiile s-au concentrat  pe următoarele  probleme : conţinuturi, resurse financiare, echipe de lucru, modalităţi  de activitate, repere temporale, experienţe.

            Dintre deciziile asupra cărora s-a convenit menţionăm  doar că  lucrarea va conţine 3 componente principale : monografia istorică (coord. dr. Marin  Pop, cercetător ştiinţific principal la Muzeul de Istorie şi Artă Zalău),  monografia etnologică (coord. prof. univ. dr. Suiogan Delia, Universitatea de Nord din Baia Mare) şi personalităţi ale Ţării Codrului (coord. Vasile Iuga de Sălişte, Preşedintele Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă” – Cluj- Napoca).  Până la  asigurarea resurselor financiare, dl. Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a  asigurat că va include în bugetul instituţiei pentru anul 2013 şi o componentă destinată susţinerii monografiei. Domnia sa va  coordona şi implicarea instituţiilor similare din Satu Mare şi din Maramureş în proiect.

            În perioada următoare, Asociaţia Culturală „Plaiuri Codreneşti” va încheia protocoale parteneriale cu toate instituţiile culturale din cele trei judeţe, care îşi pot aduce aportul : muzeele, arhivele statului, bibliotecile judeţene, inspectoratele şcolare, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. De altfel, însăşi prezenţa la şedinţa de lucru, demonstrează largul interes al acestor instituţii pentru lucrarea monografică. Ca repere de timp, s-a convenit  intervalul 2013 – 2018, etnologii insistând şi asupra componentei de cercetare, obligatorie, în vederea unor conţinuturi ştiinţifice, de calitate.

            În paralel cu demersul de la Cehu Silvaniei, ne propunem ca până la sfârşitul anului 2013 să iniţiem şi o altă componentă a proiectului nostru : înfiinţarea unei asociaţii a comunelor şi oraşelor din Ţara  Codrului, atât pentru a asigura o formulă organizaţională care să-l susţină financiar, cât şi pentru a atrage alături de noi cât mai mulţi colaboratori.

După încheierea şedinţei de lucru, o parte dintre participaţi, ne-am deplasat la Hodod, în jud. Satu Mare, pentru a vizita necropola tumulară de acolo şi monumentul eroilor români,  ctitorit în anul 1931 de către  DOAMNA Elena Pop Hossu Longin, aflat acum într-o stare jalnică, uitat de toate autorităţile locale şi judeţene. Ne doare şi dorim să-l repunem „în drepturi”. Împreună cu arheologii Sorana şi Marius Ardelean şi  cu d-na Lucia Pop de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie al Judeţului Maramureş ne-am făcut timp să mergem şi până la Ulciug, jud. Sălaj,  ca să  „ luăm  în seamă” fragmentele din posibilul drum roman care lega  municipiul Porolissum de Baia Mare. A fost o zi rodnică şi, sperăm, benefică pentru Ţara Codrului.

            Ca iniţiator al acestui proiect, ţin să mulţumesc  celor, din ce în ce mai mulţi, care mi s-au alăturat. Îmi cer scuze pentru că  spaţiul nu-mi permite să-i amintesc pe toţi : dl. ec. Claudiu Domuţa, dl. ing. Daniel Drulea, prof. Ieremia Borca şi prof. augustin Gavra  de la Cehu Silvaniei.  d-lor Daniel Săuca, dr.  Marin Pop şi Daniel Săbăceag  de la Zalău,  d-lui prof. Grigorie Croitoru de la Aluniş, d-lui  dr. Teodor Ardelean, dr. Delia Suiogan, prof. Pamfil Bilţiu şi Maria Bilţiu, Sorana Ardeleanu  din Baia Mare, d-lui Vasile Iuga de Sălişte din Cluj- Napoca, d-lor Leontina Dorca, Carmen Sas, Diana Iegar şi Marius Ardeleanu din Satu Mare, d-lui Ionică Pârvu din Bucureşti. Mulţumesc şi directorilor instituţiilor de cultură din cele trei judeţe, cu toţii deschişi spre proiectul nostru.

            Cu toţii iubim Ţara Codrului şi suntem mândri că aparţinem acestei entităţi. Cu toţii suntem conştienţi că pierdem în fiecare zi valori dintr-o zestre de nepreţuit. A venit vremea să le apărăm şi să le valorificăm. Codrenii merită mult mai mult,” ţara”  lor fiind marginalizată de autorităţi în mai toate timpurile.

                                                          Dumnezeu să ne ajute !

                                                                     Prof. Traian Rus, Oarţa de Sus

Recomandari

Alte Articole