“Eroi sălăjeni şi faptele lor”, concurs de eseuri pentru elevii din clasele V-VIII

Concursul “Eroi sălăjeni şi faptele lor”, Ediţia a IV-a se înscrie în suita manifestărilor locale dedicate Zilei Naţionale a Eroilor. Concursul este organizat de Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeşului Sălaj şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, a Bibliotecii Judeţene Ioniţă Scipione Bădescu, a Direcţiei Judeţene a Arhivelor Statului şi a Asociaţiei Jurnaliştilor din judeţul Sălaj.

Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII şi constă în elaborarea şi transmiterea unui eseu original la adresa de e-mail concurs@prefecturasalaj.ro. Eseul va prezenta aspecte inedite legate de viaţa şi activitatea unei personalităţi locale sau naţionale care a avut influenţă asupra istoriei comunităţilor din judeţul Sălaj. Lucrările vor fi transmise doar pe email. Un participant poate depune doar un singur eseu.

Premiile se vor acorda pe 2 (două) secţiuni:

Secţiunea I – elevi din clasele V-VIII
Premiul 1
Premiul 2
Premiul 3
Secţiunea II – elevi din clasele IX-XII
Premiul 1
Premiul 2
Premiul 3

Eseurile vor fi redactate în format Word, Font Arial 12, spaţiere 1,5 rânduri şi vor conţine maximum 2500 de cuvinte.

Câştigătorii celor două secţiuni vor fi invitaţi să îşi prezinte lucrările în cadrul Simpozionului organizat de Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj data de 13 iunie 2013.
Prezentarea lucrărilor va fi publică, participanţii având posibilitatea să invite prieteni, colegi de şcoală, membri de familie.

Premiile se vor acorda în cadrul manifestărilor oficiale care se vor desfăşura în data de 13 iunie 2013, cu ocazia Sărbătoririi Zilei Naţionale a Eroilor.

Toţi elevii care vor transmite eseuri vor primi Diplome de participare.

Lucrările vor fi jurizate şi se vor acorda punctaje conform următoarelor criterii:
• Originalitate (35 puncte)
• Reflectarea adevărului istoric (25 puncte)
• Caracterul inedit al personajului sau al întâmplării relatate (20 puncte)
• Corectitudinea si calitatea lucrării (10 puncte)
• Aspectul lucrării şi încadrarea în numărul maxim de cuvinte (10 puncte)

Maximum de puncte acordat pentru un eseu va fi de 100.

Lucrările prezentate în ediţiile anterioare nu intră în competiţie.
Lucrările care sunt copiate din diverse cărţi, reviste sau internet vor fi eliminate din concurs.
Se doreşte promovarea lucrărilor originale nu a plagiatului !

Membrii juriului vor evalua individual fiecare eseu şi vor acorda puncte conform criteriilor menţionate. Punctajul final al unui eseu va fi media punctelor acordate.

Termenul limită pentru transmiterea eseurilor este luni, 10.06.2013, ora 16.00. După această dată şi oră sesiunea de primire al mail-urilor va fi închisă.

Cele mai reprezentative lucrări vor fi publicate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în Suplimentul “Caiete Silvane”, broşură care va fi distribuită în luna septembrie anul curent cu ocazia comemorărilor de la Ip şi Treznea.

Regulamentul concursului se poate accesa de pe pagina web oficială a Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj, www.prefecturasalaj.ro, secţiunea Concurs.
Prima pagină a eseului va conţine: Titlul eseului, Numele elevului, Şcoala sau Liceul, clasa, adresa de mail şi numărul de telefon.
Vă rugăm să acordaţi atenţie elementelor de identificare de pe prima pagină pentru a putea comunica eficient cu participanţii şi câştigătorii, în vederea organizării Simpozionului de prezentare şi a festivităţilor de premiere.

Juriul Concursului “Eroi Sălăjeni şi faptele lor” este format din următoarele persoane:

1. Mircea Ciocian, Şef Serviciu Management Instituţional
2. Oana Ciobanu, Purtător de cuvânt al Instituţiei Prefectului Sălaj
3. Lucian Băican, Subprefect al Judeţului Sălaj
4. Daniel Hoblea, Referent tipărituri la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj
5. Cristian Bîrsan, Fost Suprefect al Judeţului Sălaj
6. Florica Pop, Manager la Biblioteca Judeţeană Ioniţă Scipione Bădescu
7. Dănuţ Pop, Director Arhivele Judeţene de Stat Sălaj
8. Marcel Lucaciu, Inspector de limba română – Inspectoratul Şcolar Judeţean
9. Viorel Mărginean, Inspector de istorie – Inspectoratul Şcolar Judeţean
10. Camelia Păştean, Inspector de geografie – Inspectoratul Şcolar Judeţean

Secretariatul Concursului este asigurat de Doamna Lucia Vîjîiac, consilier în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj, Serviciul Management Instituţional. Telefon: 0744513428.

Recomandari

Alte Articole