Zalău: Se primesc cereri pentru ajutorul de încălzire

Zalău: Se primesc cereri pentru ajutorul de încălzire

Prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău se primesc cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire începând cu data de 25.09.2017. Formularele de cerere pentru completare se pot ridica zilnic de la Biroul Relații cu Publicul din cadrul DASC Zalău.

Se acordă ajutor de încălzire pentru una dintre următoarele surse:
– Gaze naturale
– Combustibili solizi sau petrolieri
– Energie electrică (doar în situațiile în care nu există altă sursă de încălzire).

Plafonul maxim de venit pentru care se acordă ajutor de încălzire este 615 lei/persoană.

Solicitantul ajutorului de încălzire trebuie să fie ori proprietar, ori chiriaș al imobilului pentru care solicită ajutor de încălzire.

Nu poate beneficia de ajutor de încălzire familia care deține unul din următoarele bunuri:

1. Clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi/sau alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;

3. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;

4. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

5. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

6. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”;

7. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

8. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

9. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul (hidraulic, mecanic sau acţionate electric);

10. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;

11. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Nu exista modificări privind condițiile în care se acordă ajutorul de încălzire în acest sezon față de sezonul precedent, doar că, în acest sezon, persoanele care beneficiază de ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei nu mai trebuie să facă dovada structurii familiei din care provin, fiind luate în considerare documente deja existente în dosarele care s-au depus pentru obținerea ajutorului sau a alocației de susținere.

Recomandari

Alte Articole