Zalău: 30 septembrie 2016 este termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea

Zalău: 30 septembrie 2016 este termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea

Conform Codului Fiscal, 30 septembrie 2016 este, pentru contribuabili – persoane fizice şi juridice, termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea.
Neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale duce, începând cu ziua imediat următoare, la majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună și fracțiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, recomandăm atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, să achite la termen, impozitele și taxele datorate bugetului local al Municipiului Zalău.
Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua prin următoarele modalități: în numerar și/sau prin intermediul cardului bancar, la ghişeele din cadrul Primăriei Municipiului Zalău; în numerar, la ghișeele CEC BANK SA; prin virament bancar în conturile Municipiului Zalău, afișate pe site-ul www.zalausj.ro secțiunea ,,Taxe și impozite locale,,; electronic, cu cardul, prin intermediul www.ghiseul.ro .

Recomandari

Alte Articole