Sălaj: Selecție de programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean

Sălaj: Selecție de programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean aducem la cunoştinţa solicitanţilor – persoane fizice autorizate sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală, că prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a fost alocată suma de 40.000 de lei pentru susţinerea unor acţiuni culturale conform Ghidului menţionat.
În acest sens, se organizează Sesiunea de selecţie a ofertelor culturale pentru data de 27 martie 2015, ora 10, la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de oferte, drept pentru care invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări să depună documentaţia de solicitare la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11.
Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile din bugetul CCAJS, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean se pot consulta/obţine în format electronic de către cei interesaţi de pe site-ul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, www.culturasalaj.ro.
Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare este de 25 martie 2015, ora 13.

Recomandari

Alte Articole