Primăria Municipiului Zalău se înscrie în programul Rabla Local

Astăzi, în cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local a fost aprobată participarea Municipiului Zalău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului de Mediu (AFM). Sesiunea de finanțare va începe în data de 21 aprilie 2023, iar din bugetul local a fost aprobată alocarea sumei de 600 mii lei, aceasta reprezentând contribuție proprie a Municipiului Zalău pentru un număr de 1.000 de autovehicule uzate și casate, ca parte a stimulentului de casare.
Sesiunea de înscriere pentru solicitanții de finanțare se face după încheierea contractului de delegare de către Municipiul Zalău cu Administrația Fondului de Mediu. La data anunțată de AFM privind deschiderea sesiunii de înscriere pentru persoane fizice, Primaria Municipiului Zalău va publica anunțuri de informare în acest sens pe pagina de internet a instituției.
Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată pentru autovehiculul uzat, având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației/înmatriculări (după caz), în schimbul predării acestuia spre casare de către persoana fizică ce îl deține în proprietate de cel puțin 5 ani. Norma de poluare a autovehiculului trebuie să fie Euro 3 sau mai mică.
Autoritatea publică locală va încheia contracte de finanțare cu persoanele fizice, prin care acordă un stimulent pentru casare în cuantum de 3.000 lei, sumă compusă din finanțarea AFM de 2.400 lei și finanțarea de 600 lei susținută de la bugetul local.
Etapele programului
Conform Ghidului programului, unitățile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă în perioada 21-28 aprilie 2023. După această dată, AFM analizează cererile de finanțare înaintate de către primării și, în funcție de sumele disponibile alocate programului Rabla Local, va selecta administrațiile locale participante.
După ce Primăria Municipiului Zalău semnează contractul de finanțare, AFM lansează platforma pentru înscrierea persoanelor fizice în program, iar lista cu persoane înscrise se trimite Primăriei Municipiului Zalău. Cetățenii prezintă Primăriei documentele justificative de eligibilitate și se încheie contractul de finanțare dintre primărie și cetățean.
Urmează predarea autoturismului la un centrul de preluare, după care se radiază autoturismul din circulație și ulterior Primăria Municipiului Zalău va proceda la plata stimulentului de casare în sumă de 3.000 lei pentru un autovehicul uzat, cetățenilor în baza contractului încheiat cu aceștia.

Recomandari

Alte Articole