Locuri pentru tinerii sălăjeni care doresc să devină jandarmi Reviewed by CD on . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Locuri pentru tinerii sălăjeni care doresc să devină jandarmi

Locuri pentru tinerii sălăjeni care doresc să devină jandarmi

Locuri pentru tinerii sălăjeni care doresc să devină jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel, pentru sesiunea suplimentară de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. – ianuarie 2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri:

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:
– Număr locuri: 350 (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi)

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:
– Număr locuri: 350(din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
Examenul de admitere va avea loc în perioada 13- 21 ianuarie 2018.
Termenul pentru depunerea cererilor tip de înscriere este 5 decembrie 2017.
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe:
a) examinare medicală;
b) examinare psihologică;
c) verificarea aptitudinilor fizice;
d) proba de verificare a cunoştinţelor- test scris

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, bulevardul Mihai Viteazu, nr 105/A, biroul Resurse Umane, telefon: 0260669722, int. 24535; 24407 sau accesând site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, la adresa www.jandarmeriasalaj.ro.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus