Locuri pentru tinerii din Sălaj care doresc să devină jandarmi Reviewed by CD on . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Locuri pentru tinerii din Sălaj care doresc să devină jandarmi

Locuri pentru tinerii din Sălaj care doresc să devină jandarmi

Locuri pentru tinerii din Sălaj care doresc să devină jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.
Astfel, pentru sesiunea de admitere în instituţiile de învăţământ ale celor două ministere, în anul şcolar/universitar 2017-2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri:

•Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
Facultatea de Jandarmi
– Domeniul de licenţă: „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”
– Specializarea: „Ordine şi siguranţă publică”
– Durata studiilor: 3 ani
– Număr locuri: 49 – I.G.J.R.(din care 2 pentru romi, 2 pentru maghiari, 2 pentru alte minorităţi)
1 – I.G.Av.
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
– Domeniul de licenţă: „Drept”
– Specializarea: „Drept”
– Durata studiilor: 4 ani
– Număr locuri: 5 – I.G.J.R.
– în cadrul acestei facultăţi, pentru specializarea „Administraţie publică”, sunt disponibile 100 de locuri cu taxă pentru personal civil
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani :
– Număr locuri: 174 – I.G.J.R. (din care 3 pentru romi, 2 pentru alte minorităţi)
6 – S.P.P.
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:
– Număr locuri: 175 – I.G.J.R. (din care 3 pentru romi, 2 pentru alte minorităţi)
• Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti:
– Specialitatea: Maistru militar auto
– Număr locuri: 3 – I.G.J.R.
Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 143 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:
• Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 3 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 3 ani astfel:
Facultatea de Comandă şi Stat Major
– 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.
• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 3 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
– 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
– 1 loc – Managementul organizaţiei – Auto;
– 3 locuri – Managementul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică;
– 12 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
– 4 locuri – Administraţie publică – Intendenţă.

• Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 4 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
– 2 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
– 5 locuri – Materiale energetice şi apărare C.B.R.N.;
– 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
– 4 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
– 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
– 4 locuri – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică;
– 5 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
– 3 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
– 5 locuri – Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
– 4 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
Studii universitare de masterat (ofiţeri) – 20 locuri alocate M.A.I., conform următoarelor specialităţi militare:
– 3 locuri – Inginerie de armament, rachete şi muniţii – Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate;
– 5 locuri – Inginerie electronică şi telecomunicaţii – Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică;
– 12 locuri – Calculatoare şi tehnologia informaţiei – Securitatea tehnologiei informaţiei.

• Institutul Medico – Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală), durata studiilor 6 ani, astfel:
– 5 locuri – Medicină generală.
• Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 12 locuri alocate M.A.I. (I.G.Av.), durata studiilor 3 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
– 10 locuri – Management în aviaţie – Aviaţie piloţi;
– 2 locuri – Managementul traficului aerian – Controlor trafic aerian.

• Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – 4 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 4 ani, astfel:
Facultatea de Inginerie Marină
– 4 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 14 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 3 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
Facultatea de Informaţii
– 9 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Psihologie-informaţii.
Facultatea de Studii de Intelligence
– 5 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Studii de securitate şi informaţii.

• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 12 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 2 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
– 2 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
– 2 locuri – Auto;
– 1 loc – Geniu;
– 1 loc – Construcţii;
– 2 locuri – Tehnică de comunicaţii;
– 2 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
– 2 locuri – Intendenţă.

• Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – 14 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 2 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
– 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
– 4 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
– 2 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
– 6 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.A.N., se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, respectiv de minimum 1,60 m pentru specializarea marină;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, bulevardul Mihai Viteazu, nr 105/A, biroul Resurse Umane, telefon: 0260669722, int. 24535; 24407 sau accesând site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, la adresa www.jandarmerisalaj.ro.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus