ISU Sălaj recrutează candidaţi pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI, pentru arma “pompieri” Reviewed by CD on . Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2017, la instituţiile de î Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2017, la instituţiile de î Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»ISU Sălaj recrutează candidaţi pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI, pentru arma “pompieri”

ISU Sălaj recrutează candidaţi pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI, pentru arma “pompieri”

ISU Sălaj recrutează candidaţi pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI, pentru arma “pompieri”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2017, la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru arma “pompieri”, unde sunt propuse spre a fi scoase la concurs următoarele locuri, astfel:
– Facultatea de Pompieri – 35 locuri – bărbaţi, din care 1 loc pentru etnia rromă;
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 200 locuri subofiţeri pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi, din care 2 locuri pentru etnia rromă;
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti- 19 locuri maistru militar auto IGSU.
De asemenea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2017 pentru specialităţi din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale (locuri pentru I.G.S.U.), unde pot candida şi femei.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să nu aibă semen particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
Cererile de participare la concursurile de admitere pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pentru specialităţi din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale (locuri pentru I.G.S.U.), se primesc de către Serviciul Resurse Umane din cadrul I.S.U. “Porolissum” Sălaj.
Pentru relaţii suplimentare puteţi accesa următoarele adrese de web: www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro, sau vă puteţi adresa la sediul I.S.U. “Porolissum” Sălaj- Serviciul Resurse Umane, din municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 ori la telefonul 0260.611212, interior 27112, 27113 sau 27009.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus