Înălțarea Domnului sărbătorită în Zalha (Galerie FOTO)

 Înălțarea  Domnului sărbătorită  în Zalha (Galerie FOTO)

Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după Invierea Domnului, în Joia din săptămâna a VI-a, după Sfintele Paști. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În această zi, creștinii se salută cu “Hristos S-a înălțat!” și, respectiv “Adevărat S-a înălțat!”. La hramul bisericii din comuna Zalha și localitatea cu același nume, sărbătoarea – Înălțarea Domnului, devenită tradițională de ani buni, lăcașul de cult a fost neâncăpător pentru zecile de credincioși care au luat parte la slujbă. Sfânta liturghie a fost oficiată de un sobor de trei preoți, urmată de Sfântul Maslu.
Învățătura din această sfântă zi, a fost rostită în predica pe care slujitorii altarului au împărtășit-o enoriașilor. ”Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii”, a mărturisit preotul paroh al bisericii din Ceaca și filiile Valea Hranei respectiv Ciureni, Vlad Bene. Acesta a transmis că prin Înălțarea Domnului se înțelege deplina îndumnezeire a firii umane asumate. ”Înălțarea lui Hristos întru slavă și șederea Sa de-a dreapta Tatălui, este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, înviere. El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh” a mai spus preotul Vlad Bene.

Preotul paroh, de puțină vreme al bisericii din Zalha, dar pensionat, Nicolae Revnic a continuat învățătura predicii de azi. ”Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veșnicie, pentru că Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om”. Hristos prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca omul să ajungă la această stare. ”El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege dragii mei că, Hristos este înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi” a încheiat preotul Nicolae Revnic .
Ziua Eroilor

Sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească de mai bine de 10 ani, prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În această zi, în toate bisericile din țară se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor, pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. O slujbă de pomenire a Eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, a avut loc și în localitatea Zalha la monumentul consacrat în numele acestora.
Tradiții

În această zi, se obișnuia ca femeile să facă turte pe care le duceau la slujbă pentru sfințire, iar după liturghie le ofereau copiilor. ”tăite fomeile făceu turte, pancove, cozonac pa care le duceu la biserică să le sfințască popa, ș-api le împarțau la tățî coptii, așe era atunci nu ca și amu; amu sânt de tăite de cumparat, mno”, a povestit Iulica o localnică din Zalha.

Recomandari

Alte Articole