Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj pe anul 2017 Reviewed by CD on . Joi, 18 ianuarie a.c., începând cu ora 14.00, în sala de festivităţi „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj, s-a desfăşurat „Activitatea de evaluare a Inspec Joi, 18 ianuarie a.c., începând cu ora 14.00, în sala de festivităţi „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj, s-a desfăşurat „Activitatea de evaluare a Inspec Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj pe anul 2017

Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj pe anul 2017

Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj pe anul 2017

Joi, 18 ianuarie a.c., începând cu ora 14.00, în sala de festivităţi „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj, s-a desfăşurat „Activitatea de evaluare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj pentru anul 2017”.

La acest eveniment au participat prefectul judeţului Sălaj – domnul Florin Florian, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – domnul Marc Tiberiu, primarul municipiului Zalău – domnul Ionel Ciunt, primarul oraşului Jibou – domnul Dan Ghiurco, şefii structurilor şi unităţilor cu care Jandarmeria Sălaj cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi cadre ale unităţii.
Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a participat domnul colonel Mîrza-Roşca Traian-Emil, şeful Direcţiei Cabinet.
În cadrul activităţii de evaluare, inspectorul şef al I.J.J. Sălaj, locotenent-colonel Cigăran Vasile-Adrian, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în anul 2017, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2018.
Activitatea desfăşurată de către structurile inspectoratului, atât în sprijinul populaţiei, al comunităţilor, cât şi al autorităţilor publice locale, a consolidat poziţia instituţiei ca pilon de siguranţă şi securitate, în cadrul sistemului integrat de menţinere şi asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Sălaj.
La finalul activităţii de evaluare, invitaţii au făcut aprecieri pozitive cu privire la eficienţa activităţilor executate de jandarmii sălăjeni pe parcursul anului 2017, subliniindu-se necesitatea continuării executării cu fermitate, profesionalism şi consecvenţă a misiunilor specifice, potrivit atribuţiilor prevăzute de lege, pentru apărarea ordinii de drept şi protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în limita competenţelor stabilite prin actele normative ce le reglementează activitatea.

Informaţii suplimentare:

În anul 2017, activitatea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj a fost orientată cu predilecţie pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, apărarea proprietăţii publice şi private, optimizarea structurii organizatorice, prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc în domeniul ordinii publice, organizarea şi asigurarea funcţionării tuturor mijloacelor de suport, gestionarea cu eficienţă a resurselor materiale şi financiare.
Pentru atingerea obiectivelor fixate s-a urmărit, invariabil, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, promovarea componentei proactive a activităţii operative de anticipare a fenomenului infracţional, de prevenire a acestuia şi păstrarea la un standard ridicat a componentei reactive a activităţilor.

Principalele direcții de efort au constat în analizarea și gestionarea eficientă a situaţiei operative, desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor, asigurarea intervenţiei ferme pentru prevenirea şi aplanarea unor stări conflictuale, restabilirea ordinii publice, precum şi buna cooperare interinstituţională.
O prioritate acţională a fost și stabilirea necesarului de efective şi mijloace necesare pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice, în scopul evitării situaţiilor de risc, îndeosebi pe timpul desfăşurării manifestărilor cu public numeros, efectuarea manevrei de forţe și mijloace pentru acoperirea corespunzătoare a spaţiului public, asigurarea unor dispozitive suplimentare în zone cunoscute cu aflux mare de persoane, pentru prevenirea şi/sau aplanarea stărilor conflictuale, descurajarea elementelor infracţionale, combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerşetoria, furturile, înşelăciunile etc.).
Concentrarea eforturilor pentru realizarea unor dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute sau pentru rezolvarea situaţiilor deosebite în vederea asigurării intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată, a fost, de asemenea, un deziderat îndeplinit cu responsabilitate de către unitatea noastră.
De menționat este faptul că în această perioadă s-a asigurat ordinea publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor de protest spontane nedeclarate și a manifestărilor declarate, organizate de către diferite organizații sindicale, acțiunile întreprinse cu aceasta ocazie pe linia asigurării ordinii publice, concomitent cu desfăşurarea unei campanii punctuale de prevenire şi conştientizare a participanţilor, contribuind semnificativ la prevenirea producerii de evenimente.
Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, structurile subordonate inspectoratului au executat misiuni de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, precum şi de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, misiunile desfăşurându-se atât prin dispozitive adoptate de către structurile proprii, cât şi în cooperare cu structurile teritoriale aparținând Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.
Structurile de ordine publică şi-au îndeplinit atribuţiile specifice prin asigurarea ordinii publice la întruniri şi manifestaţii, mitinguri, marşuri, procesiuni, activităţi promoţionale, comerciale, cultural-artistice, sportive sau religioase.
În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă de misiuni şi acţiuni, atât independent cât şi în cooperare cu alte instituţii.
Astfel, au fost executate 641 misiuni de de asigurare a ordinii publice, 182 acţiuni de restabilire a ordinii publice şi intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 8067 misiuni de menţinere a ordinii publice.
Pe linia executării mandatelor de aducere, în anul 2017 au fost executate 710 mandate de aducere în 46 localităţi.
În materie contravenţională, la nivelul inspectoratului s-a aplicat un număr de 1458 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 362100 lei, dintre acestea 1040 fiind amenzi, iar 418 avertismente scrise.
De asemenea, pe timpul misiunilor executate, a fost constatat un număr de 194 infracţiuni, cu 208 făptuitori (de către structurile de jandarmi 56 de infracţiuni, cu 67 de făptuitori, iar cu ocazia executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de ordine publică, un număr de 138 de infracţiuni cu 14 făptuitori).
În perioada supusă evaluării, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj a asigurat paza şi protecţia instituţională la un număr de 16 obiective, menţinerea ordinii interioare necesară desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la 6 săli de judecată ale instanţelor judecătoreşti, 1414 misiuni de asigurare a pazei şi protecţiei transportului corespondenţei clasificate, în cooperare şi sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, în zona de responsabilitate a Direcţiei Judeţene de Informaţii Sălaj, 110 misiuni de protecţie a transporturilor de bunuri şi valori aparţinând unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj, precum şi 13 misiuni de pază şi protecţie a transporturilor de produse cu caracter special, în beneficiul propriu.

Pentru anul 2018, principalele direcţii pe care se va axa activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, pentru creşterea performanţei vor fi:

 creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zonele de competenţă;
 dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situaţiilor speciale şi de criză în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
 reevaluarea permanentă a factorilor de risc, a vulnerabilităţilor de la obiectivele din responsabilitate şi adoptarea unor dispozitive de protecţie şi modalităţi acţionale care să asigure securitatea acestora;
 creşterea capacităţii de intervenţie a efectivelor ce încadrează grupa de acţiuni speciale şi intervenţie antiteroristă, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii de risc.
 creşterea calităţii produselor analitice în activitatea de cercetare-documentare, a previziunii riscurilor şi vulnerabilităţilor, precum şi a capacităţii evaluativ-predictive, necesare suportului informativ al actului decizional.
 asigurarea unui management performant în domeniul recrutării, încadrării, promovării şi formării profesionale continue a personalului propriu, pentru creşterea capacităţii de acţiune şi a performanţei individuale şi de grup
 realizarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor, printr-o folosire judicioasă şi raţională a resurselor umane, financiare şi materiale avute la dispoziţie, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate în condiţii optime
 consolidarea şi optimizarea cooperării şi colaborării între structurile de jandarmi şi partenerii cu care se cooperează/colaborează, pe baza unor documente comune, pentru eficientizarea efortului comun de acţiune
 creşterea capabilităţilor de intervenţie pe care inspectoratul le asigură pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus