Au fost aleși cei doi viceprimari ai municipiului Zalău

Au fost aleși cei doi viceprimari ai municipiului Zalău

În urma ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău, care a avut loc azi, 10 noiembrie 2020, au fost stabilite următoarele:
– Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău
1. Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe:
Fazakas Nicolae – Președinte
Șerban Ioan Bogdan – Secretar
Crișan Mihai
Găvriluț Amalia-Ioana
Olar Gabriela Carmen
2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Zalău, turism, finanțe
Bălăjel Teodor – Președinte
Lakatos Alexandru – Secretar
Bercean Dan-Vasile
Guler Alin-Viorel
Labo Ioan-Dorel
3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină și relații cu cetățenii
Popiț Iulian Adrian – Președinte
Bancea Gheorghe – Secretar
Taloș Gheorghe
4. Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă, protecție socială și sport
Bujor Claudiu Vasile – Președinte
Bogdan Zsolt-Miklos – Secretar
Goga Ramona
Morar Florin
Tuduce Ioana
5. Comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ordine publică
Mureșan Mihaela – Președinte
Takacs Zoltan – Secretar
Dragoș Raul-Bogdan
– Viceprimarii Municipiului Zalău
Teodor Bălăjel
Nicolae Fazakas
– Viceprimarul care va fi primul înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Zalău
Teodor Bălăjel

Recomandari

Alte Articole