A apărut volumul “Monografia satului Borza”

Cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi al Primăriei Comunei Creaca a apărut, la editura Caiete Silvane, volumul Monografia satului Borza, autori Traian Claudiu Nechita, Ştefania Nechita, Iulian Duma, volum ce va fi lansat duminică, 29 iunie 2014, de hramul Bisericii „Sf. Petru și Pavel” din Borza, cu prilejul primei ediţii a evenimentului „Fiii satului BORZA – din nou ACASĂ”. „ Această lucrare monografică nu este nici pe departe completă, ea are scop informativ şi este structurată în şase capitole care tratează, pe rând, probleme generale care vizează localizarea, date despre comună, istoric, sate învecinate, relief, ape, soluri şi vegetaţie (faună, floră), aspecte economico-sociale, aşezarea parohiei, istoricul acesteia, şcoala, aspecte etnografice, datini şi obiceiuri” (din cap. Concluzii). În vederea aceluiaşi eveniment, cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a fost editat pliantul „Fiii Satului Borza se întorc acasă – 29 iunie 2014”, care cuprinde informaţii şi instantanee privitoare la obiectivele turistice din Borza: Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, „Grupul statuar – Horea, Cloşca şi Crişan”, Peştera de pe Iertaş şi Piatra lui Pintea Haiducul.

Recomandari

Alte Articole