Ghișeu pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, la Șimleu Silvaniei

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj deschide vineri, 26 august a.c., un nou Ghişeu de eliberare a certificatului de cazier în Orașul Șimleu Silvaniei. Acest Ghişeu va funcţiona lângă camera ofițerului de serviciu de la Poliția Orășenească. Programul de funcţionare va fi în fiecare zi de vineri, în intervalul orar 09.00-12.00.

Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

• actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de

identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanent), aflate în termen de valabilitate;

• chitanța în original, prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei;

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

• dovada calității de persoană juridică;

• dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010);

• copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

• chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Astfel, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor, în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Mai multe informații despre eliberarea certificatului de cazier pot fi obținute și pe site-ul I.P.J. Sălaj-Secțiunea Utile-Acte necesare pentru eliberarea certificatului de cazier, sau la telefon 0260661285, int. 20251.

Recomandari

Alte Articole