100 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în Zalău

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat în cadrul unei conferinţe online, în data de 12 septembrie 2022, organizate împreună cu Asociaţia Municipiilor din România şi Asociaţia Oraşelor din România că intenţionează să lanseze în 15 septembrie 2022 apelul de proiecte în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 – Managementul Deşeurilor, Investiţia II. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe / comune, subinvestiţia Il.B CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE.
În urma analizei prevederilor ghidului de finanţare, a situaţiei existente la nivelul municipiului Zalău, în urma discuţiilor cu furnizorul de servicii managementul deşeurilor în ceea ce priveşte corelarea tipului de container cu utilajele necesare exploatării noilor dotări, Primăria municipiului Zalău va depune o cerere de finanţare pentru amenjarea a 100 de insule ecologice de tip 1, adică Insulă supraterană încasetată cu 5 containere, 2 de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracţii: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic şi metal, hârtie şi carton.
Acestea vor fi amplasate în zonele de blocuri, amplasamentele vizate fiind cele actuale în care funcţionează punctele de colectare actuale. Costul estimativ al acestora este de 10.000/ euro fără TVA per insulă, rezultând un cost total eligibil al proiectului de 1.000.000 euro fără TVA, la care se adaugă alte cheltuieli considerate eligibile (valoarea TVAului aferent cheltuielilor eligibile se va suporta de la bugetul de stat).
Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat un număr de 200 de cartele de acces.

Recomandari

Alte Articole