Sprijin pentru copiii care au părinți plecați la muncă în străinătate

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), acordă sprijin copiilor care au părinți plecați la muncă în străinătate și efectuează monitorizări periodice în acest sens, în baza Hotărârii de Guvern nr. 691 din 19 august 2015.
Pe baza criteriilor stabilite prin prezentul act normativ, Direcția de Asistență Socială urmărește starea fizică, emoțională și de sănătate a copilului, rezultatele și performanțele școlare ale acestuia, menținerea relației copilului cu părintele plecat la muncă în străinătate, modul de relaționare a minorului cu persoana în grija căruia a rămas, cât și modul în care sunt îngrijiți și educați. Totodată, iau măsuri în vederea prevenirii abandonului școlar și includerea copilului într-un grup cu comportamente de risc.
La momentul efectuării anchetei se întocmesc următoarele documente: raportul de evaluare, fișa de observație și fișa de identificarea riscurilor, pentru fiecare copil din familie.
În funcție de rezultatele raportului, inspectorii pot lua anumite măsuri, după cum urmează: ▫️dacă există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, inspectorii din cadrul DAS cer sprijinul consilierului școlar din unitatea de învățământ frecventată de copil; ▫️dacă se constată degradarea sănătății copilului, inspectorul DAS contactează medicul de familie și solicită sprijinul acestuia pentru verificări medicale; ▫️dacă se constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu comportament infracțional, reprezentantul DAS cere sprijinul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului, informează poliția și școala la care acesta este înscris; ▫️dacă reprezentantul DAS are suspiciuni că există situații de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta sesizează de îndată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
DAS Zalău monitorizează periodic, informează și consiliază copiii și părintele/reprezentantul legal, în funcție de nevoile identificate, cu privire la responsabilităţile ce revin persoanei în grija căreia se află copilul, facilitarea comunicării în familie, rezolvarea problemelor, prevenirea situațiilor de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu minorul.

Recomandari

Alte Articole