Bonificații la plata impozitelor și taxelor locale acordate de Primăria Municipiului Zalău în anul 2023

Prin H.C.L. nr.477 din 27.12.2022 s-au aprobat impozitele și taxele pentru anul 2023, aprobarea impozitelor și taxelor locale făcându-se la nivelul celor existente și în anul 2022, dar indexate conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu rata inflației din anul 2021, care a fost de 5,1%.
Prin hotărârea de consiliu s-a propus și aprobat, păstrarea facilităților fiscale pentru 11 categorii de clădiri și terenuri, facilități, care au fost aprobate și pentru anul 2022, iar pentru pentru plata taxei special pentru activitatea de deratizare și dezinsecție s-a propus ca începând cu anul 2023 scutirea să fie aplicată în procent de 100% și persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, această categorie de persoane beneficiind doar de o reducere cu 50% a taxei.
Propunerile de tarife de închiriere de spații și terenuri, concesionări, nivelul de pornire a licitațiilor pentru închirieri clădiri și terenuri etc., pentru anul 2023 aprobate prin H.C.L. nr.477 din 27.12.2022 s-au făcut în marea lor majoritate la nivelul celor aprobate pentru anul 2022, indexate cu rata inflației, în funcție de oportunitate, dar și tinând cont de prețul pieței privind închirierea unor imobile similar.
În ceea ce privește propunerile de tarife propuse pentru gestionarea parcărilor publice și utilizarea locurilor publice din piețe agroalimentare, pentru anul 2023, acestea prin proiectul de hotărâre aprobat au fost păstrate la nivelul celor aprobate pentru anul 2022.

Recomandari

Alte Articole