Azi s-a desfășurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj în anul 2016 Reviewed by CD on . Joi, 19 ianuarie a.c., începând cu ora 11.30, în sala de festivităţi „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj, s-a desfăşurat „Activitatea de evaluare a Inspec Joi, 19 ianuarie a.c., începând cu ora 11.30, în sala de festivităţi „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj, s-a desfăşurat „Activitatea de evaluare a Inspec Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Azi s-a desfășurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj în anul 2016

Azi s-a desfășurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj în anul 2016

Azi s-a desfășurat evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj în anul 2016

Joi, 19 ianuarie a.c., începând cu ora 11.30, în sala de festivităţi „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj, s-a desfăşurat „Activitatea de evaluare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj în anul 2016”.

La acest eveniment au participat prefectul judeţului Sălaj – domnul Marin Niţu, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – domnul Marc Tiberiu, primarul municipiului Zalău – domnul Ionel Ciunt, primarul oraşului Jibou – domnul Dan Ghiurco, şefii structurilor şi unităţilor cu care Jandarmeria Sălaj cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi cadre ale unităţii.
În cadrul activităţii de evaluare, inspectorul şef al I.J.J. Sălaj, locotenent-colonel Cigăran Vasile-Adrian, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în anul 2016, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2017.
Activitatea desfăşurată de către structurile inspectoratului, atât în sprijinul populaţiei, al comunităţilor, cât şi al autorităţilor publice locale, a consolidat poziţia instituţiei ca pilon de siguranţă şi securitate, în cadrul sistemului integrat de menţinere şi asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Sălaj.
La finalul activităţii de evaluare, invitaţii au făcut aprecieri pozitive cu privire la eficienţa activităţilor executate de jandarmii sălăjeni pe parcursul anului 2016, subliniindu-se necesitatea continuării executării cu fermitate, profesionalism şi consecvenţă a misiunilor specifice, potrivit atribuţiilor prevăzute de lege, pentru apărarea ordinii de drept şi protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în limita competenţelor stabilite prin actele normative ce le reglementează activitatea.

***
Informaţii suplimentare:

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj din anul 2016 s-a axat pe executarea cu profesionalism a misiunilor specifice, în conformitate cu cerinţele şi principiile enunţate în documentele programatice aplicate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Jandarmeriei Române, acţionând pentru îndeplinirea următoarelor obiective prioritare:
Creşterea eficienţei misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice la nivelul zonei de competenţă, concomitent cu asigurarea suportului necesar executării acestora;
Participarea activă la executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, atât în mediul urban, cât şi în zone identificate cu potenţial de risc criminogen ridicat;
Asigurarea protecţiei, supravegherii şi ordinii publice la obiectivele din responsabilitate, precum şi a transporturilor speciale, de bunuri şi valori;
Asigurarea unei capacităţi de intervenţie ridicate, atât în domeniul ordinii publice cât şi în situaţii de urgenţă;
Asigurarea unui sistem logistic performant menit să asigure îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice şi creşterea gradului de înzestrare a tuturor structurilor din subordine, precum şi eficientizarea activităţii de administrare a patrimoniului imobiliar;
Implementarea unui sistem de comunicaţii şi informatică modern;
Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare şi logistice;
Aplicarea unui sistem eficient de management pe toate liniile de activitate;
Asigurarea transparenţei şi deschiderii către mass-media şi societatea civilă.

Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, structurile subordonate inspectoratului au executat misiuni de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, precum şi de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, misiunile desfăşurându-se atât prin dispozitive adoptate de către structurile proprii, cât şi în cooperare cu structurile teritoriale aparținând Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.
Structurile de ordine publică şi-au îndeplinit atribuţiile specifice prin asigurarea ordinii publice la întruniri şi manifestaţii, mitinguri, marşuri, procesiuni, activităţi promoţionale, comerciale, cultural-artistice, sportive sau religioase.
În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă de misiuni şi acţiuni, atât independent cât şi în cooperare cu alte instituţii.
Astfel, au fost executate 1174 misiuni de de asigurare a ordinii publice, 214 acţiuni de restabilire a ordinii publice şi intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 8148 misiuni de menţinere a ordinii publice.
Pe linia executării mandatelor de aducere, în anul 2016, la nivelul Inspectoratului, au fost executate un număr de 440 mandate de aducere în 41 localităţi.
În materie contravenţională, la nivelul Inspectoratului s-au aplicat un număr de 1339 sancţiuni contravenţionale în valoare de 268880 lei, dintre acestea 930 fiind amenzi iar 409 avertismente scrise.
De asemenea, pe timpul misiunilor executate, efectivele Inspectoratului au constatat în mod independent un număr de 59 infracţiuni, cu 53 făptuitori, iar în urma executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de ordine publică poliţist-jandarm, au fost constatate un număr de 138 infracţiuni, cu 167 făptuitori.
În perioada supusă evaluării, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj a asigurat paza şi protecţia instituţională la un număr de 16 obiective, menţinerea ordinii interioare necesară desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la 6 săli de judecată ale instanţelor judecătoreşti, 1414 misiuni de asigurare a pazei şi protecţiei transportului corespondenţei clasificate, în cooperare şi sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, în zona de responsabilitate a Direcţiei Judeţene de Informaţii Sălaj, 103 misiuni de protecţie a transporturilor de bunuri şi valori aparţinând unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj, precum şi 22 misiuni de pază şi protecţie a transporturilor de produse cu caracter special, în beneficiul propriu.

Pentru anul 2017, principalele direcţii pe care se va axa activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, pentru creşterea performanţei vor fi:

– gestionarea eficientă a climatului de ordine publică la nivelul zonei de competenţă, în scopul diminuării fenomenului infracţional şi contravenţional;
– continuarea executării misiunilor în sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru creşterea gradului de siguranţă stradală; – sporirea numărului de efective în stradă, prin organizarea unor activităţi cu caracter preventiv şi desfăşurarea de acţiuni punctuale în zone cu risc criminogen ridicat.
– realizarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor, printr-o folosire judicioasă şi raţională a resurselor umane şi materiale avute la dispoziţie;
– promovarea unui sistem de mentenanţă eficient, dotarea tehnică a structurilor şi echiparea personalului la un nivel calitativ şi cantitativ corespunzător, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate în condiţii optime;
– continuarea modernizării instituţionale a structurilor subordonate, prin elaborarea unor propuneri pertinente de înfiinţare a unor structuri şi posturi, care să ducă la eficientizarea activităţii;
– îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace tehnice, în special cu autovehicule şi mijloace folosite în cadrul misiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice;
– continuarea procesului de pregătire continuă a personalului unităţii, atât prin cursuri în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Jandarmeriei Române, cât şi prin pregătirea în unitate.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus