Sălaj: 15 candidaţi pe un loc la Poliţie Reviewed by CD on . Înscrierile la concursul pentru ocuparea posturilor de agenți de ordine publică, organizat pentru completarea deficitului de personal existent la nivelul Poliţi Înscrierile la concursul pentru ocuparea posturilor de agenți de ordine publică, organizat pentru completarea deficitului de personal existent la nivelul Poliţi Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Sălaj: 15 candidaţi pe un loc la Poliţie

Sălaj: 15 candidaţi pe un loc la Poliţie

Sălaj: 15 candidaţi pe un loc la Poliţie

Înscrierile la concursul pentru ocuparea posturilor de agenți de ordine publică, organizat pentru completarea deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române s-au încheiat la finele săptămânii trecute. Peste 26.000 de persoane s-au înscris pentru cele 1.853 de posturi destinate angajărilor din sursă externă.
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean, în Sălaj s-au înscris 343 de persoane pentru cele 22 posturi scoase la concurs. Cea mai mare concurență este pentru ocuparea postului de agent de ordine publică în comuna Horoatu Crasnei, unde s-au înscris 33 de candidați. „Trei dintre foștii noştri colegi doresc să ocupe postul scos la concurs pentru reîncadrare”, a declarat sursa citată.
Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până în data de 15 aprilie, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unităţii unde s-au înscris şi vor cuprinde următoarele documente: cererea de înscriere şi CV; copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole); copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar; caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; 3 fotografii tip buletin de identitate; două fotografii color 9 x 12 cm; fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, copia permisului de conducere;

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.
După cum au subliniat reprezentanţii Poliţiei Sălaj, la concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus